Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerdir.

Antrepo Rejimine ilişkin usul ve esaslar 4458 sayılı Gümrük Kanununun 93-107.Maddelerinde ve Gümrük Yönetmeliğinin 328-348.Maddelerinde açıklanmaktadır.

Antrepo da eşya, onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar süresiz olarak kalabilir.

Ankara Lojistik Üssünde Gümrük İdaresinin kontrolü altında hizmet vermekte olan A tip Genel Antrepomuz bulunmaktadır.

  • ANTREPOYA EŞYA TESLİM EDERKEN

– Gümrük İdaresince Özet Beyanı tescil edilen araç muhteviyatı eşyanın antrepo rejimi kapsamında beyannamesinin açılmasını takiben, beyannamenin yeşil nüshası antrepoya sunulur ve eşya teslim edilir.

  • ANTREPODAN EŞYA TESLİM ALIRKEN

– Antrepoda bekleyen eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması ve varsa vergilerinin ödenmesi sonrasında, vergi dekontu ve ilgili beyanname yeşil nüshası ile birlikte antrepo işletme ofisine müracaat edilir.

– İşletme ofisinde sistem çıkışı yapılıp depolama hizmet ücretlerin ödenmesinden sonra eşyaların teslimi yapılır.