Ekonomik güç ve ekonomik bağımsızlık, tam bağımsızlığın en önemli referanslarındandır. Ülkemiz Jeopolitik konumu, sahip olduğu genç ve eğitimli nüfusu, sahip olduğu hammadde kaynakları ve mamul madde imkanları ile G20 ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz sahip olduğu büyük potansiyeli etkin olarak kullanabilmesi için, dış ticarette lojistik altyapısının güçlü olması gerekmektedir.

Ankara Lojistik Üssü Projesi, hem sektörel hem ülkesel anlamda bu gerçekler göz önünde bulundurularak kamu özel sektör işbirliği ile inşa edilmiş ve faaliyete geçmiştir. Kamu; mevzuat ve hizmet desteği ile, Sektörümüz ise; sermaye ve işletme hizmetiyle Ankara Lojistik Üssü yapılanmasına dahil olmuştur.

Proje ile, Sektörel ve Kamusal bir proje olarak, ülke menfaatlerini göz önünde bulundurarak,Kamunun manevi desteği ve kendi öz kaynaklarımızla, cesaretle, sektörümüze güvenerek, lojistiğin kalbini Ankara’ya taşıdık.

Kamu kurumları da bu projeye inanarak ve kamu arazisinden çıkarak, bu sektörel projede yer almışlardır. Üssümüzde dış ticaret ile ilgili başta Ankara Gümrük Müdürlüğü, Merkez Laboratuvar Müdürlüğü olmak üzere, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası Temsilcilikleri, Sigorta şirketleri, Bankalar, kamu kurumları, meslek odaları ofisleri ve temsilciliklerin yer almaktadır. Dış ticaretle ilgili işlemlerin başlangıcından bitişine kadar tüm operasyonlar üssümüzde gerçekleştirilerek, ihracat ürünlerimize rekabet avantajı yaratılmakta, lojistikte ve dış ticarette, güvenli, ekonomik, hızlı ve kaliteli hizmet sunulmaktadır.

Ankara Lojistik Üssü sektörün içinden doğan Türkiye’nin ilk uluslararası lojistik üssüdür. 2012 yılında Avrupa Gümrük Komisyonundan “ Yılın Lojistik Üssü Ödülü” nü almış bir tesistir.