Ankara lojistik üssü Yerleşkesinde Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğü’nün denetimi altında faaliyet gösteren Geçici Depolama yeri, A tipi Genel Antrepo, Supalan ve İhracat sahalarında hizmet verilmektedir.