Taşıt Üstü işlemler olarak da adlandırılan Supalan işleminde eşya Geçici Depolamaya veya Antrepoya indirilmeden taşıt üstünde işlemleri tamamlanmaktadır. Konuya ilişkin usul ve esaslar 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde açıklanmaktadır.

Mevzuata uygun olarak bu uygulamadan yararlanmak isteyen taşıtlar, Ankara Lojistik Üssü supalan sahasına çekilerek işlemleri burada gerçekleşmektedir.

  • SUPALAN SAHASINDA ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞLARI

– Supalan işlemi görecek araçlar Gümrük Muhafaza kontrolü altında bulunan Supalan Sahasına girer.

– Gümrük işlemleri tamamlanan aracın tahakkuk eden supalan ücreti ilgili ödeme noktasına ödenerek çıkışı yapılır.