TSE tarafından, İthal edilecek ürün ile ilgili Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu değerlendirilmektedir.

İthalatçı veya temsilcisi,  TSE işlemleri için üssümüzde yer alan Türk Standartları Enstitüsünün temsilciliğine başvurabilmektedir.