Ankara Laboratuvar Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gümrük Laboratuvarında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya muaflık hükümlerinin uygulanması bakımından tarife diline göre eşyanın, cins, nev’i ve niteliğinin laboratuvar incelemesi ile tespiti, gümrük vergisi veya ek mali yükümlülüklerinin tespiti için eşyanın bileşiminin belirlenmesi amacıyla fiziksel ve kimyasal analizlerin yapılması, Dış Ticaret Rejimi’nin koyduğu kayıtlar gereği, yasaklama ve kısıtlama hükümlerinin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetinin ne olduğunun laboratuvar analizi ile tespiti, gümrük ve dolaylı vergiler idarelerine mevzuatın uygulanmasında bilimsel ve teknik yönden dayanak oluşturması, İdarece lüzum görülecek diğer analizlerin yapılmaktadır.

Gümrük Laboratuvarı; Kalite Yönetim Birimi, Numune Kabul Birimi, Satın Alma Birimi, Eğitim Birimi, Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi ile Temel Kimya-Polimer, Metal, Gıda, Kağıt-Tekstil ve Petrol laboratuvarı olmak üzere 5 birimden oluşan Laboratuvar Teknik Birimleri ile hizmet vermektedir:

İthalatçı veya temsilcisi,  analiz gerektiren işlemlerinde üssümüzde yer alan Ankara Laboratuvar Müdürlüğünde işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.